torsdag 17 mars 2011

"Hell or Connaught"

Idag har jag föreläst med musik, för att visa hur 1640-talets krig och revolutioner på de brittiska öarna - med Oliver Cromwell som centralgestalt - fortfarande lever kvar i historiemedvetandet.

Young Ned of the Hill är en folksång som skildrar en legendarisk rapparee, en irländsk motståndsman och fredlös, och är bara ett exempel på hur hatat Cromwells namn har varit, och fortfarande är på Irland - 360 efter att han massakrerat upprorsmännen och lojalisterna i Drogheda och Wexford, och därtill fördrivit de katolska bönderna från deras jordar med alternativen "Hell or Connaught". Antingen tar ni Connaught, det ofruktsamma landet på västkusten, eller så förintas ni.

Lite lättsammare är följande stycke, signerat Chopin och Monthy Python:I stort sett är det bara en encyklopedisk text med hyggligt korrekta historiska fakta. En student jag haft berättade att hon lärt sig texten utantill och använt den på en historieskrivning. På frågan om Oliver Cromwell fick hon full pott.