lördag 8 oktober 2011

Första omnämnandet i pressen?

Min avhandling omnämns av Dick Harrison i Historiebloggen - roligt! Vad han dock underlåter att nämna är att han faktiskt (med den äran) agerade ordförande på tillställningen ifråga. Han har trots allt varit min huvudhandledare genom åren ...