måndag 23 november 2009

Om att förutspå apokalypsen

Redan den gamle Västeråsbiskopen Johannes Rudbeckius - som levde i stark förvissning om att domedagen var nära förestående - insåg att det var något fel med alla kronologiska, exegetiska och astrologiska uträkningar som cirkulerade i hans samtid om när världens ände skulle infalla.

I sin predikan för andra advent 1622 skriver han: "Hava för den skuld farit vill alla de som av förvetenhet velat uträkna år eller tid ... Så som för några hundrade år sedan Arnoldus de Villa Nova haver menat domen skulle komma igen anno 1345; Abraham Judaeus Astrologus haver menat anno 1465; Johannes Regiomontanus anno 1588. Sigfridus Aronus Forsius detta år."

Så, med anledning av en nyligen timad premiär, undrar jag lite förslött varför just Maya skulle ha lyckats förutsäga världens undergång, när alla andra försök som gjorts genom historien har slagit fel?
Fast å andra sidan kunde kardinalen Pierre d'Ailly i början av 1400-talet slå fast med astrologiska uträkningar att Antikrist skulle uppenbaras år 1789. Den kontrarevolutionärt lagde skulle här kunna se ett samband...

Inga kommentarer: