lördag 6 november 2010

Om medlidande och upproriskhet


Ett dryga femtio minuter långt samtal om Gud och ondskan, språket och litteraturen mellan två av 1900-talets stora författare, Isaac Singer och Anthony Burgess, från 1985. En originell idé, och som Burgess själv säger mot slutet, riktigt bra TV.

De två är mycket olika; Singer timid intill självutplåning, och samtidigt märkligt slagfärdig, Burgess formidabel i sin formuleringkonst och sina svepande och ibland ganska hisnande generaliseringar. Ändå tycks de märkligt samspelta.

fredag 5 november 2010

Remember, remember...

... the fifth of November, och inte minst den arme Guy Fawkes, som idag för 405 år sedan blev "den ende som kommit till parlamentet med ärliga avsikter".