fredag 5 november 2010

Remember, remember...

... the fifth of November, och inte minst den arme Guy Fawkes, som idag för 405 år sedan blev "den ende som kommit till parlamentet med ärliga avsikter".

Inga kommentarer: