torsdag 19 april 2012

Om Falstaffs växande ego

Eget beröm luktar visserligen inget vidare - men när man får bra recensioner vill man ändå slå sig något för sitt ludna bröst. Så här skriver Rolv Nøtvik Jakobsen i senaste numret av Historisk tidsskrift om min Taming the Prophets:
"Den intense diskusjonen om astrologi kan altså gi innblikk i ei kompleks historie dersom ein, slik Kjellgren gjer på førebiletleg måte, ikkje nøyer seg med å studere ordlyden, men leiter etter samanhengar og tør å trekke trådar mellom det som ofte framstår som historiske disiplinar med eigne bindestrekar: til dømes politisk historie og kyrkje-, vitskapsog bokhistorie. Det er eit imponerande tverrfagleg arbeid som ligg bak ei slik framstilling."

Inga kommentarer: