söndag 16 september 2007

Konsten att finna detaljen

Enligt min mening är det som gör Peter Englund till en god historiker inte hans vetenskapliga stringens, utan att han har en sällsynt förmåga att med några få ord precisera de delar av verkligheten som han beskriver och analyserar. I blogposten Jakt på dött villebråd lyckas han också göra det på en metanivå, då han pekar på de detaljer som gör att vissa begrepp - som kreativitet och humor - inte låter sig preciseras. Lysande!

Och apropå den omöjliga konsten att vetenskapligt analysera humor...

Inga kommentarer: