torsdag 7 februari 2008

Bengt Ankarloo

Det är med en smärre chock jag idag via en nekrolog i SvD får veta att professor emeritus i histora i Lund, Bengt Ankarloo har avlidit, 72 år gammal.

Sverige har därigenom förlorat en av sina mest välrenommerade historiker, och det inom ett forskningsområde som idag dessvärre är satt på undantag vid de svenska lärosätena - senmedeltida och tidigmodern rättshistoria, med fokus på magi, trolldomsprocesser och religiösa föreställningar.

Satans raseri, om de svenska häxprocesserna på 1600-talet, insatta i ett internationellt sammanhang är en av de mest lättillgängliga och adekvata texter jag läst om magiproblemet i europeisk historia. Som sammanfattning av den breda internationella forskningen i ämnet - presenterad inte minst inom ramen för sexbandsverket Witchcraft and Magic in Europe där Bengt Ankarloo fanns med som redaktör - är den oöverträffad på svenska språket.

Inga kommentarer: