lördag 1 augusti 2009

Kanske en förhastad slutsats

Någon jeppe har visst undersökt de eventuella hälsoeffekterna av antioxidanterna i stout. Dessvärre visar det väl sig att dessa är försumbara och att vi ännu inte kan damma av en gammal slogan:
Därmed inte sagt att Guinness inte skulle vara gott...

Inga kommentarer: