onsdag 9 december 2009

En Sjöbergsk eloge till Edward Blom

Efter att ha beskådat best-of avsnittet av Edward Bloms gästabud - en fullständig orgie i fet mat, gott öl, vin och snaps - är det inte utan att jag i all välmening börjar bekymra mig något över Hr. Bloms lever- och kolestreolvärden. Men jag söker tröst, också för egen del, i den ordination läkaren en gång gav Birger Sjöberg:
"Vi får försöka att börja och röka.
En konjak på morgonen helst, om det går!
Suparnas kvantum vi strax måste öka,
och punschen bör kylas till frostig den står!
Det blir väl bra? -Ja!
-Utmärkt, vasa? -Ja!
Sådan en doktorn ska mänskorna ha ...
Ståtlig han stiger mot dörren. Jag tiger,
och bugar mig djupt för min doktor i da'!"
Nedan den enda version av Birger Sjöbergs 'Hos min doktor' som jag funnit på YouTube. Den gör sig inte riktigt i vokalversion. Det ska vara gitarr.

Hos min Doktor - Boice

Uppdatering 12/12: Efter att Hr. Blom, med föredömligt gott humör har påpekat det potentiellt integritetskränkande i att offentligt kommentera andra personers hälsotillstånd, bör jag nog förtydliga att mitt intryck i hög grad kommer sig av själva upplägget av best-of avsnittet - det vill säga det faktum att flera veckors matlagning, ätande samt drickande komprimerats till en normal programtid.

Inga kommentarer: