måndag 24 maj 2010

Åter ett lån från blorgen

Tråkigt nog har Johan Wanloo nästan slutat blorga. Nå, den senaste posten är denna Pogo-Pedagog-inspirerade film. För mig, vars spanskakunskaper inskränker sig till "Una cerveza grande por favor" och "El perro está bajo la mesa", är den en lysande påminnelse om hur enastående tråkigt gymnasietidens plugg var - och hur roligt det borde ha kunnat vara.

Inga kommentarer: