söndag 26 september 2010

Vänliga råd till vilsna vänstervänner I

Även om jag i grunden är rätt ointresserad av politik och varken jublar, gråter, eller oroar mig överhövan över valresultatet, har jag nu i en veckas tid förundrats över den klena eftervalsdebatt som förts inom vänsterblocket i sociala såväl som asociala media. Jag vill därför i en serie blogginlägg ge ett par råd som eventuellt skulle kunna hjälpa till i arbetet att försöka vinna nästa val.*

1. Sluta skylla på media

Vi har hört det under hela valrörelsen: vänsteralliansen förlorade röster eftersom de har haft den politiska, den ekonomiska och den mediala makten emot sig. Det är struntprat. Ända fram till det ögonblick vänstern slöt sig samman och presenterade sitt regeringsalternativ, pekade opinionssiffrorna mot ett regeringsskifte. Vi måste därför anta att medborgarna i hög grad faktiskt vägt de två alternativen mot varandra utifrån vad de sagt sig vilja göra och sedan gjort sitt val. Att påstå något annat är att inte bara att skylla ifrån sig, utan att underskatta väljarkåren.

För övrigt är det ett taktiskt generalfel att skylla på media vad saken än gäller. Det borde erfarna politiker veta.
*Om vänsterns eftervalsproblematik skriver för övrigt PJ Anders Linder på SvD:s ledarsida idag, riktigt bra och tänkvärt, även för den som inte håller med honom politiskt.

Inga kommentarer: