söndag 26 september 2010

Vänliga råd till vilsna vänstervänner II

2. Tona ner retoriken

Det här är väl egentligen min huvudinvändning mot vänsterblockets sätt att bedriva valkampanj.

Att påstå att borgare är onda troll som äter barn kan säkert vara en lämplig taktik när det gäller intern mobilisering av de egna.

När däremot opinionsläget är sådant att över 50% av väljarkåren överväger det borgerliga alternativet är det kontraproduktivt. Det höga tonläget i retoriken tenderar att driva bort de mittenväljare man måste vinna över.

Inga kommentarer: