onsdag 10 maj 2006

Om politisk futtighet

Eftersom jag håller hårt på valhemligheten tänker jag inte tala om vad jag fick för resultat på TV8:s Valkompassen. Däremot blev jag rätt beklämd över vilka frågor som anses vara viktiga - för utbildningens del, är det verkligen bara betygen och friskolornas vara och icke vara som är viktigt? Och kulturen - fri entré på museer? Arbets- och näringslivspolitik tycks bestå i ett val mellan att antingen sänka avgifterna för företagen eller låta bli, alternativt höja eller sänka ersättningsnivåerna - inte ett pip om långtidsarbetslösheten och AMS' vara eller icke vara - vilket rimligen borde vara en viktig fråga (AMS är väl - i konkurrens med Hallandstunneln - Sveriges dyraste hål, som endast tjänar till att frisera arbetslöshetssiffrorna), för att inte tala om politiseringen av förvaltningen och den rådande utnämningspolitiken.

Och svenskan som officiellt språk - är det verkligen en av de frågor som ska avgöra höstens val?

3 kommentarer:

Pierre Falk sa...

Kanske borde testet vara utformat så att många fler frågor ställdes, men alternativen var färre. Kanske bara tre alternativ: Bra, Dåligt eller Ingen åsikt/Ointresserad.

F.ö. undrar jag vem som utformat testet. Det dök upp på barometerns hemsida redan 27 april, ock kallades för Barometerns valkompass. Inte ett ord där om TV8.

Pierre Falk sa...

Tydligen är det TTSpectra (http://www.ttspektra.se/Article.asp?Article_id=440)
som ligger bakom.

Falstaff sa...

Tack för upplysningen!

TTSpectra - Ständigt dessa TTSpectra...