onsdag 21 februari 2007

Om tillvändhet och dess motsats

"Om alla skulle gilla vad jag säger, måste jag fråga mig om jag uttryckt mig otydligt!"

Sagt av professor Alf Härdelin, 80 år på fredag.
(Citerat från Bonum commune)

Inga kommentarer: