tisdag 20 februari 2007

Om skolpolitik och bildning

I en intervju i dagens SvD lägger skolminister Jan Björklund fram förslag på förbättringar av grundskolan. Genomgående mycket bra förslag - bättre än de ofta populistiska förslag med enkla lösningar på svåra problem som hörts från Folkpartiet de senaste åren. Det var länge sedan vi såg en skolminister som faktiskt vågar tala om bildning.

1. Svenskan ska prioriteras
- "Äntligen" frestas jag att utbrista. För mina studenter kan jag aldrig nog betona hur viktigt språkhanteringen är. Det spelar ingen roll hur bra idéer en person har, om hon inte kan ta till sig innehållet i en text eller uttrycka sig på ett vettigt sätt - och den träningen, att läsa och skriva, måste börja tidigt. Det vore gott om man någon gång som högskolelärare slapp börja läsningen av studenternas uppgifter med att reda ut skumma stavningar och syftningsfel.

2. Historieämnet ska prioriteras
- Ingen dum idé - men det intressanta i intervjun är att Björklund kontrasterar historieämnet mot samhällskunskapen: "Man kan i samhällskunskap lära sig hur EU fungerar, men det är genom att studera historia som man lär sig varför EU behövs." Kunde inte sagt det bättre själv: samma sak gäller vördnaden för det demokratiska statsskicket som skolan ska inympa i eleverna. För att förstå de demokratiska systemen och deras fördelar måste man ha en klar bild av alternativen - och förstå att demokratin historiskt sett är ett sent undantag. Det räcker alltså inte att börja historien med 1900-talet. Hela rasket bör behandlas.

3. Blockbetygen ska bort
- Japp, de bäddar för godtycke från lärarnas sida.

Sedan kan det diskuteras om det verkligen behövs mer religionsundervisning - jag är inte helt säker. Och se nu för böveln till att inte stanna i grundskolan. En liknande reformering av gymnasieskolan skulle vara välgörande.

Inga kommentarer: