söndag 5 mars 2006

Köp de hemlösas tidning!

Såhär i fastetid riktas gärna uppmärksamhet mot nöden långt bort, och det är gott så - vi kan mycket väl avstå betydligt mer än vi inbillar oss och låta det prassla i kollekterna till såväl Lutherhjälpen som Caritas.

Men glöm för den skull inte den nöd och gudsfrånvaro som finns här hemma: ta som en vana att under fastan köpa varje nytt nummer av de hemlösas tidning - Situation Stockholm, Aluma eller vad de än heter. Köp, även om du inte läser. Det är kallt och jävligt på gatorna, och att köpa tidningen är ett bra sätt att ge stöd.

Byt gärna några ord med försäljarna också - visa att det de gör är viktigt. Och fortsätt gärna köpa när fastan är slut.

Inga kommentarer: