torsdag 31 maj 2007

Om konservativa och liberaler

Medan jag ännu är inne på det politiska kan jag inte låta bli att citera den amerikanske humoristen Will Cuppy (1884–1949) angående skillnaden på konservativa och liberaler:

"Don't feel badly if you can't tell the Whigs from the Tories. The Duke of York, brother of George IV, 'could never distinguish clearly in his mind the difference between a Whig and a Tory, and as a consequence always argued both ways at the same time.' Whigs are more tolerant towards people in trade. Tories drink a lot deal of port. After they'd had a few, they cried, 'Sack the lot,' doubtless referring to their opponents."

Will Cuppy, The Decline and Fall of Practically Everybody

Visserligen handlar citatet om England och det sena 1700-talet. Att tala om Whigs och Tories är väl ungefär som att diskutera Hattar och Mössor i svensk politik, men britter är nu en gång lite egna - alla 60 miljoner - och Tory används ju fortfarande som beteckning på de konservativa.

I övrigt tycker jag nog beskrivningen stämmer ganska bra. Om vi bortser från den lilla detaljen att liberalerna numera i stort sett har utraderats av enmansvalkretsarna.

1 kommentar:

Z sa...

Har lämnat en kommentar till
"Den tredje mannen" (-: