torsdag 10 april 2008

Padre på banan igen

Vällärde F. Jonatan, som i dagarna utnämnts till det Amaurotiska bibliotekets huskättare, är tillbaka i sfären med den nya bloggen Kognitiv dissonans. Hurrom!

(En huskättare kännetecknas av att han/hon tänker nästan rätt - det vill säga som jag - men har den irriterande ovanan att ha fel på punkter som gör att jag måste börja reflektera över vad jag egentligen tycker och tänker.)

Jag är redan oense med padren i fråga. Utöver den eviga frågan om uppståndelsen - där jag (återigen) menar att f. Jonatan övertolkar Paulus bruk av begreppen kött och blod och lite väl lättvindigt avfärdar det historiska källvärdet i Johannesevangeliet - måste jag invända mot bloggens programförklaring, där Kognitiv dissonans beskrivs som

"Ett begrepp som betecknar ett psykologiskt och känslomässigt tillstånd där man upplever en besvärande motsägelse mellan vad man å ena sidan tror är sant och vad man, å den andra, vet är sant."

Men vad vet man är sant? Är inte dissonansen snarare mellan vad man å ena sidan tror är sant och vad man, å den andra tror sig veta?

1 kommentar:

Jonatan sa...

Att bli utnämnd till Falstaffs huskättare betraktar jag som en äretitel.

Det kommer bli MER om uppståndelsen framöver - det kan jag garantera. *skrattar som en pirat*

Naturligtvis är det så att man i strikt mening tror att man vet något är sant; säker till 100% om något kan man inte vara - men ur ett känslomässigt/psykologiskt perspektiv är det avsevärd skillnad mellan tillståndet där man tror att något är på ett visst sätt och det där man är viss om hur det ligger till.